Mercadet de llibres

Ara si que ja han començat les vacances d’estiu.

El passat dissabte 1 de juliol, l’AMPA va organitzar el 6è mercadet de llibres de l’institut Guindàvols i així, d’aquesta manera, facilitar la socialització dels llibres que cada família necessita. 

Aquesta manera de socialitzar els llibres reporta beneficis a tothom, primerament a les famílies que veuem com les despeses econòmiques en l’adquisisció dels llibres del nou curs es redueixen, tant per les que porten els llibres com per les que se’ls endur i, alhora, pel medi ambient que veu com els recursos es reciclen i es reutilizen reduint d’aquesta manera, el volum de residus.

També, s’ensenya a les persones que els utilizen, a cuidar i a allargar la vida del material escolar, donant un sentit als diners invertits i al fet de cuidar les coses, siguin quines siguin.

Quina seria la part a millorar d’aquest mercadet, doncs la de poder arribar a donar una major resposta a les famílies, ja que, va haver part d’aquestes que van marxar sense poder: ni obtenir ni intercanviar els llibres. 

Des de l’AMPA no sabem si és una manca d’informació, si la informació arriba amb d’altres i fa que es solapin, si s’ha d’insistir més…

De totes maneres, continuarem en aquesta línia i intentarem millorar aquells aspectes que vagin dirigits a que més famílies es vegin beneficiades d’aquesta socialització. 

Post author

Leave a Reply