Se busca logo

Un dels reptes que la junta de l’AMPA es va marcar per aquest curs 2016-17 va ser el de dissenyar i crear la pàgina web. Així que ens vam ficar “mans a l’obra” i, el primer que ens vam trobar, va ser ficar el logo. Vam veure que el logo que s’utilitzava s’havia d’actualitzar i pensant en les possibilitats que teníem, vam coincidir que el millor seria que fos l’alumnat qui el triés.

Vam parlar amb l’equip directiu del centre i els hi vam proposar la idea. Així va ser com es va convocar un concurs obert a tot l’alumnat per que presentessin les seves propostes.

Acabada la data d’entrega vam elegir els 5 logos que s’adequaven més al que es demanava i finalment, es va triar un sol, que properament inclourem en la pàgina web de l’AMPA i en tots els documents que des de l’associació s’utilitzin.

Post author

Leave a Reply