Durant el curs 2016-17 la Junta es va renovar degut a que les persones que ocupaven alguns càrrecs, els seus fills/es van finalitzar la seva formació acadèmica en el Guindàvols i van deixar els seus càrrecs.

Així, el president va convocar a tots els pares i mares que estem a l’institut a col·laborar amb l’AMPA.

D’aquella reunió a data octubre del 2016, van sortir elegides la secretària i la tresorera. I per tant, la Junta queda formada per:

– president: Pepe Navarro
– secretària: Pilar Mulero
– tresorera: Carmen del Olmo

Al mateix temps, també es van convocar a tots els pares i mares per presentar la seva candidatura pel Consell Escolar. D’aquesta convocatòria, va sortir el Pepe Navarro com a president de l’AMPA i la Pilar i la Carmen com a representants dels pares i mares de l’institut.

El fet que les mateixes persones formin part de la Junta de l’AMPA i del Consell Escolar, dóna idea de l’important que és per la Junta, augmentar la participació i l’aportació de la resta de pares i mares que són sòcies de l’associació. Aquesta participació i/o aportació, molts cops es pot traduir simplement en una major assistència a les activitats que organitza l’AMPA de manera activa amb idees i millores, ja que, una de les inquietuds que tenim actualment és la de dinamitzar-la més, i per aixó necessitem saber que és el que majoritàriament ens interessa com a col·lectiu.