“Cap de nosaltres és tan bo com tots nosaltres junts” 

 

 

L’AMPA de l’institut Guindàvols és una associació sense ànim de lucre que porta a terme una tasca voluntària i altruista de comunicació entre la comunitat educativa, formada pel professorat, i les mares i pares dels estudiants del centre.

Com a representants d’aquesta AMPA, hi ha la Junta que està formada per un president, una secretària i una tresorera, que van canviant a mesura que els seus fills i filles passen a una altra etapa formativa o finalitzen els seus estudis en aquest centre.

Per formar part d’aquesta AMPA o ser soci/a, simplement es demana una aportació econòmica en forma de quota anual als familiars dels estudiants, i així també, d’ aquesta manera, l’AMPA pot col·laborar en algunes activitats i serveis que el centre demanda.

Per conèixer i estar al dia d’aquestes col·laboracions, activitats, serveis de l’AMPA, la Junta convoca cada curs escolar, al començament del mateix, una Assemblea on de manera detallada s’exposa i s’explica tot el que s’ha realitzat durant el curs anterior i en que es destinen els recursos econòmics. També, s’aprofita l’ocasió, per demanar als socis o pares, mares i/o tutors legals, les seves aportacions, idees, millores, crítiques constructives, col·laboracions que creguin oportunes i necessàries per donar una millor resposta als nostres fills i filles.