SORTIDES CURRICULARS I MERCADET DE LLIBRES

El passat dimarts 28 de maig ens vam reunir els membres del Consell Escolar de l’institut. Un dels temes que vam tractar és el de les sortides curriculars

Des del curs passat, l’INS GUINDÀVOLS està treballant per crear un pla d’activitats que englobi el cost anual de totes les sortides previstes tant a l’ESO com al BATXILLERAT. D’aquesta manera es podrà incloure al preu de la matrícula. En els Cicles Formatius les activitats es continuen pagant de manera puntual.

Aquest Paquet Global pretén equilibrar tant els preus com el nombre d’activitats que es duen a terme cada curs. Amb aquest procediment, el cost total de les activitats és el següent:

– per l’ESO 75 €

– pel batxillerat 80 €

Tot i que sovint,  les sortides no són prou valorades com a activitas relacionades amb l’aprenentatge, s’ha de tenir en compte que són l’única manera d’aprendre des d’una vessant pràctica i més lligada al món real.

Des del curs passat, també s’ha fet un esforç per organitzar i consolidar les sortides de final de curs. Aquestes sortides, tanmateix, es consideren a part del Paquet Global i es configuren la manera següent:

– 1r d’ESO: Visita a Andorra, que inclou una estada d’una nit per un preu aproximat de 130 €,

– 2n d’ESO: Visita a Port Aventura que inclou una estada d’una nit, per un preu aproximat de 110 €,

– 3r d’ESO: Visita a França, que inclou una estada de dues nits, per un preu aproximat és de 300 €,

– 4t d’ESO: Visita a Itàlia, que inclou una estada de quatre nits, per un preu aproximadament per 470 €.

– 1r de Batxillerat: Visita a Berlín, que inclou una estada de quatre nits més el desplaçament amb avió per un preu aproximadament de 600 €.

Caldria tenir present que a 3r d’ESO es realitza l’intercanvi amb Alemanya i l’Esquiada, per un preu aproximat de 230 €.

Aquestes darreres sortides, que tenen un cost més elevat degut a les seves característiques particulars, es van pagant de manera fraccionada  al llarg del curs. El preu és aproximat perquè sempre depèn del nombre d’aumnes que hi vagin.

Per altra banda, cal considerar que a 4t d’ESO s’organitzen un seguit d’activitats per tal de recollir diners i així abaratir el preu final de la sortida de final de curs.

Un altre dels temes tractats va ser el de l’elecció dels dies de lliure disposició pel curs que ve. Es van elegir els següents:

–  dijous 31 d’octubre i

– divendres i dilluns 21 i 24 de febrer.

En darrer lloc, es va acordar que la data del present curs per fer el mercadet de llibres serà el 29 de juny de 2019.

Si voleu contactar amb nosaltres per qualsevol altra qüestió i aclariment ho podeu fer a través del mail següent: ampa@institutguindavols.cat

Post author